Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีวิชัย,วัดรวก

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีวิชัย,วัดรวก
สถานีต่อ 40, 42, 56, 68, 108, 171, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite The Hospital Srivijaya, Wadrwk.
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีวิชัย,วัดรวก จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีวิชัย,วัดรวก ไปถึง: