Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามไอซีซี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามไอซีซี
สถานีต่อ 35, 89, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Icc
ไปถึง ตรงข้ามไอซีซี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามไอซีซี ไปถึง: