Bangkok Bus Icon

ตลาดนางเลิ้ง

ชื่อของสถานี: ตลาดนางเลิ้ง
สถานีต่อ 53ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Talat Nangloeng
ไปถึง ตลาดนางเลิ้ง จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดนางเลิ้ง ไปถึง: