Bangkok Bus Icon

ตลาดมหานาค (ถนนกรุงเกษม)

ชื่อของสถานี: ตลาดมหานาค (ถนนกรุงเกษม)
สถานีต่อ 53ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Mahanak Market (Krung Kasem Road)
ไปถึง ตลาดมหานาค (ถนนกรุงเกษม) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดมหานาค (ถนนกรุงเกษม) ไปถึง: