Bangkok Bus Icon

วัดบางพลัด,จรัญสนิทวงศ์ 77/3

ชื่อของสถานี: วัดบางพลัด,จรัญสนิทวงศ์ 77/3
สถานีต่อ 18, 110, 170, 203, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Bang, Brilliantly Nietzsche Wong 77/3.
ไปถึง วัดบางพลัด,จรัญสนิทวงศ์ 77/3 จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดบางพลัด,จรัญสนิทวงศ์ 77/3 ไปถึง: