Bangkok Bus Icon

สุวรรณภูมิ(ศูนย์การขนส่งสาธารณะ)

ชื่อของสถานี: สุวรรณภูมิ(ศูนย์การขนส่งสาธารณะ)
สถานีต่อ 554, 555, 558, รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยานชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suvarnabhumi (Public Transportation Center)
ไปถึง สุวรรณภูมิ(ศูนย์การขนส่งสาธารณะ) จากสถานที่:

จากสถานที่ สุวรรณภูมิ(ศูนย์การขนส่งสาธารณะ) ไปถึง: