Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านเพชรเอกชัย(เอกชัย135)

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านเพชรเอกชัย(เอกชัย135)
สถานีต่อ 43, 120ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Phet Ekkachai (Ekkachai Soi 135)
ไปถึง หมู่บ้านเพชรเอกชัย(เอกชัย135) จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านเพชรเอกชัย(เอกชัย135) ไปถึง: