Bangkok Bus Icon

เรือนจำกลางคลองเปรม (ลาดยาว)

ชื่อของสถานี: เรือนจำกลางคลองเปรม (ลาดยาว)
สถานีต่อ 104, 114, 522ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ladyao
ไปถึง เรือนจำกลางคลองเปรม (ลาดยาว) จากสถานที่:

จากสถานที่ เรือนจำกลางคลองเปรม (ลาดยาว) ไปถึง: