Bangkok Bus Icon

แยกบางนา(บางนา-ตราดขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกบางนา(บางนา-ตราดขาเข้า)
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Na Intersection (Bitec)
ไปถึง แยกบางนา(บางนา-ตราดขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางนา(บางนา-ตราดขาเข้า) ไปถึง: