Bangkok Bus Icon

แยกบางลำพู 1

ชื่อของสถานี: แยกบางลำพู 1
สถานีต่อ A4, S1, 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Banglumphu Intersection 1
ไปถึง แยกบางลำพู 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางลำพู 1 ไปถึง: