Bangkok Bus Icon

แยกบางลำพู 2

ชื่อของสถานี: แยกบางลำพู 2
สถานีต่อ 53ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Banglumphu Intersection 2
ไปถึง แยกบางลำพู 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางลำพู 2 ไปถึง: