Bangkok Bus Icon

แยกมะลิทอง(โรงเรียนวัฒนะศึกษา)

ชื่อของสถานี: แยกมะลิทอง(โรงเรียนวัฒนะศึกษา)
สถานีต่อ 9, 43, 111ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Mali Thong Intersection (Watthana Suksa School)
ไปถึง แยกมะลิทอง(โรงเรียนวัฒนะศึกษา) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกมะลิทอง(โรงเรียนวัฒนะศึกษา) ไปถึง: