Bangkok Bus Icon

แยกห้วยขวาง

ชื่อของสถานี: แยกห้วยขวาง
สถานีต่อ 126, 191ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchada - Lat Phrao Intersection
ไปถึง แยกห้วยขวาง จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกห้วยขวาง ไปถึง: