Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: พายัพ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: พายัพ
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยาชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Payab
ไปถึง ท่าเรือ: พายัพ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: พายัพ ไปถึง: