Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: สะพานกรุงธน

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สะพานกรุงธน
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยาชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Krung Thon Bridge
ไปถึง ท่าเรือ: สะพานกรุงธน จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สะพานกรุงธน ไปถึง: