Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: สะพานพุทธ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สะพานพุทธ
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
สะพานพุทธ: 3, 6, 42, 82
ท่าปล่อยรถ สะพานพุทธ: 8, 73, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Memorial Bridge
ไปถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สะพานพุทธ ไปถึง: