Bangkok Khlong Icon

ท่าเรือนานาชาติ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือนานาชาติ
สถานีต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ

ใกล้กับ
ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก(รร.ดอนบอสโก): 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก: 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nana Chard
ไปถึง ท่าเรือนานาชาติ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือนานาชาติ ไปถึง: