รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที

  บีทีเอสี   


บริการรายวันเวลา 6:00 น.ถึงเที่ยวคืน


รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า รถไฟฟ้าบนดิน ประกอบด้วยสายหลัก 2 สายที่เชื่อมต่อสถานีสยาม ที่สถานี้อโศกจะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที(รถไฟใต้ดิน) รถโดยสารประจำทางที่เชื่อมสถานีบีทีเอสต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ "รถโดยสารประจำทาง".

ตั๋วโดยสารสามารถซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วบริเวณทางออก โดยเครื่องรับตั๋วจะรบแต่เหรียญเท่านั้นซึ่งสามารถไปแลกได้ที่จุดบริการ.
      

สถานีบีทีเอส - สายสีลม


(B) - บีทีเอสทีสามารถเปลี่ยนสาย

สถานีบีทีเอส - สายสุขุมวิทย์


(B) - บีทีเอสทีสามารถเปลี่ยนสาย
(M) - เอ็มอาร์ที่เชือมต่อบีทีเอส


แผนที่รถไฟฟ้าบีทีเอส

Map over BTS, MRT, Chao Phraya Express and Khlong boats แผ่นที่รวบรวมเส้นทางของ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที, รถไฟฟ้าบีทีเอส, เรืือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารคลองแสนแสบ

อัตราโดยสาร

ตั๋วเที่ยวไป

15 -52 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสถานีที่ผ่าน

ตั๋วตลอดวัน

130 บาท