Bangkok Bus Icon

ซอยนวมินทร์ 135

ชื่อของสถานี: ซอยนวมินทร์ 135
สถานีต่อ 22, 71, 96, 150, 156, 178, 501, 36ก, 73ก, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawa Min Soi 135
ไปถึง ซอยนวมินทร์ 135 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวมินทร์ 135 ไปถึง: