Bangkok Bus Icon

ซอยนวมินทร์ 17

ชื่อของสถานี: ซอยนวมินทร์ 17
สถานีต่อ 22, 115, 143, 150, 156, 178, 502, 73ก, 95ก, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawamin 17
ไปถึง ซอยนวมินทร์ 17 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวมินทร์ 17 ไปถึง: