Bangkok Bus Icon

ซอยนวมินทร์ 83,ตรงข้ามสันติอโศก

ชื่อของสถานี: ซอยนวมินทร์ 83,ตรงข้ามสันติอโศก
สถานีต่อ 22, 60, 71, 96, 115, 150, 156, 178, 501, 36ก, 73ก, 95ก, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawa Min 83 , Opposite Santi Asok
ไปถึง ซอยนวมินทร์ 83,ตรงข้ามสันติอโศก จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวมินทร์ 83,ตรงข้ามสันติอโศก ไปถึง: