Bangkok Bus Icon

ซอยนวลจันทร์ 22(ขาออก)

ชื่อของสถานี: ซอยนวลจันทร์ 22(ขาออก)
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nuanchan Soi 22 (Outbound)
ไปถึง ซอยนวลจันทร์ 22(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวลจันทร์ 22(ขาออก) ไปถึง: