Bangkok Bus Icon

ซอยพึ่งบุญ(นวมินทร์ 69),ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา

ชื่อของสถานี: ซอยพึ่งบุญ(นวมินทร์ 69),ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา
สถานีต่อ 22, 60, 71, 96, 115, 150, 156, 178, 501, 36ก, 73ก, 95ก, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Phueng Bun ( Nawa Min 69), Opposite Muban Pricha
ไปถึง ซอยพึ่งบุญ(นวมินทร์ 69),ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยพึ่งบุญ(นวมินทร์ 69),ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา ไปถึง: