Bangkok Bus Icon

ซอยศรีนครินทร์ 64,ศุภาลัยปาร์ค

ชื่อของสถานี: ซอยศรีนครินทร์ 64,ศุภาลัยปาร์ค
สถานีต่อ 133, 145, 207ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Srinakarin 64
ไปถึง ซอยศรีนครินทร์ 64,ศุภาลัยปาร์ค จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยศรีนครินทร์ 64,ศุภาลัยปาร์ค ไปถึง: