Bangkok Bus Icon

ซอยอิสรภาพ 33

ชื่อของสถานี: ซอยอิสรภาพ 33
สถานีต่อ 40, 56, 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Itsaraphap Soi 33
ไปถึง ซอยอิสรภาพ 33 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยอิสรภาพ 33 ไปถึง: