Bangkok Bus Icon

ซอยอิสรภาพ 42/1

ชื่อของสถานี: ซอยอิสรภาพ 42/1
สถานีต่อ 40, 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Itsaraphap Soi 42/1
ไปถึง ซอยอิสรภาพ 42/1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยอิสรภาพ 42/1 ไปถึง: