Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 2
สถานีต่อ 133, 145, 206, 207ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Seacon Square
ไปถึง ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 2 ไปถึง: