Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
สถานีต่อ 29, 34, 59, 185, 503, 504, 522, 554, 555, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Rattanakosin 200 Pi
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปถึง: