Bangkok Bus Icon

ตลาดนวลจันทร์(ถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้า)

ชื่อของสถานี: ตลาดนวลจันทร์(ถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้า)
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Talat Nuanchan
ไปถึง ตลาดนวลจันทร์(ถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดนวลจันทร์(ถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้า) ไปถึง: