Bangkok Bus Icon

สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1

ชื่อของสถานี: สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1
สถานีต่อ 2, 6, 9, 43, 44, 47, 59, 123, 124, 503, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sanamluang (Opposite Supreme Court) Stop.1
ไปถึง สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1 ไปถึง: