Bangkok Bus Icon

สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2

ชื่อของสถานี: สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2
สถานีต่อ 6, 9, 43, 44, 91, 123, 124, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sanamluang (Opposite Supreme Court) Stop.2
ไปถึง สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2 จากสถานที่:

จากสถานที่ สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2 ไปถึง: