Bangkok Bus Icon

สวนอัมพร

ชื่อของสถานี: สวนอัมพร
สถานีต่อ 72ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suan Ampron
ไปถึง สวนอัมพร จากสถานที่:

จากสถานที่ สวนอัมพร ไปถึง: