Bangkok Bus Icon

แยกพระราม 4,โรงเรียนคลองเตยวิทยา

ชื่อของสถานี: แยกพระราม 4,โรงเรียนคลองเตยวิทยา
สถานีต่อ 136, 185ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rama 4 Intersection (Kloeng Toei Witthaya School)
ไปถึง แยกพระราม 4,โรงเรียนคลองเตยวิทยา จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกพระราม 4,โรงเรียนคลองเตยวิทยา ไปถึง: