Bangkok Bus Icon

แยกวังรุ้ง

ชื่อของสถานี: แยกวังรุ้ง
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Yaek Wang Rung
ไปถึง แยกวังรุ้ง จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกวังรุ้ง ไปถึง: