Bangkok Bus Icon

ไบเทคบางนา

ชื่อของสถานี: ไบเทคบางนา
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 139, 180ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bitec Bangna
ไปถึง ไบเทคบางนา จากสถานที่:

จากสถานที่ ไบเทคบางนา ไปถึง: