Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: สี่พระยา

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สี่พระยา
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
ท่าน้ำสี่พระยา: 36, 45, 93, 187, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Si Phraya
ไปถึง ท่าเรือ: สี่พระยา จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สี่พระยา ไปถึง: