Bangkok BTS Icon

ธนบุรี

ชื่อของสถานี: ธนบุรี
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง BTSกรุงธนบุรี(ทางออก1): 3, 76, 84, 120, 167, 169, 172
ป้ายรถประจำทาง BTSกรุงธนบุรี(ทางออก3): 3, 84, 120, 167, 169, 172
ป้ายรถประจำทาง BTSกรุงธนบุรี(ทางออก4): 84, 167, 172
ท่าปล่อยรถ ป้ายรถประจำทาง BTS กรุงธนบุรี: 105, 120, 167, 169, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Krung Thonburi
ไปถึง ธนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ธนบุรี ไปถึง: