Bangkok BTS Icon

ราชดำริ

ชื่อของสถานี: ราชดำริ
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง BTS ราชดำริ(ทางออก1): A3, 14, 74, 77, 504, 505, 514
ป้ายรถประจำทาง BTS ราชดำริ(ทางออก2): A3, 13, 14, 15, 17, 74, 76, 77, 504, 505, 514



ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchadamri
ไปถึง ราชดำริ จากสถานที่:

จากสถานที่ ราชดำริ ไปถึง: