Bangkok BTS Icon

วงเวียนใหญ่

ชื่อของสถานี: วงเวียนใหญ่
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง BTS วงเวียนใหญ่(ทางออก3): 3, 76, 84, 105, 120, 167, 169, 172
ฟิวส์สาทร-ตากสิน: 76, 84, 167, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wong Wian Yai
ไปถึง วงเวียนใหญ่ จากสถานที่:

จากสถานที่ วงเวียนใหญ่ ไปถึง: