Bangkok BTS Icon

แบริ่ง

ชื่อของสถานี: แบริ่ง
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง BTS แบริ่ง,ลาซาล: 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536
ป้ายรถประจำทาง BTS แบริ่ง(ซอยลาซาล): 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bearing
ไปถึง แบริ่ง จากสถานที่:

จากสถานที่ แบริ่ง ไปถึง: