Bangkok Bus Icon

การไฟฟ้าคลองเตยตรงข้ามโรงงานยาสูบ

ชื่อของสถานี: การไฟฟ้าคลองเตยตรงข้ามโรงงานยาสูบ
สถานีต่อ 14, 45, 46, 74, 109, 115, 116, 149, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rong Ngan Yasup
ไปถึง การไฟฟ้าคลองเตยตรงข้ามโรงงานยาสูบ จากสถานที่:

จากสถานที่ การไฟฟ้าคลองเตยตรงข้ามโรงงานยาสูบ ไปถึง: