Bangkok Bus Icon

คลังน้ำมัน

ชื่อของสถานี: คลังน้ำมัน
สถานีต่อ 89, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Khlang Namman
ไปถึง คลังน้ำมัน จากสถานที่:

จากสถานที่ คลังน้ำมัน ไปถึง: