Bangkok Bus Icon

ซอยชื่นกมล,ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าชัวร์

ชื่อของสถานี: ซอยชื่นกมล,ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าชัวร์
สถานีต่อ 22, 26, 60, 71, 96, 115, 178, 197, 501, 520, 554, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Chuen Kamon
ไปถึง ซอยชื่นกมล,ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าชัวร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยชื่นกมล,ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าชัวร์ ไปถึง: