Bangkok Bus Icon

ซอยต้นสน,ตรงข้ามสถานฑูตอังกฤษ

ชื่อของสถานี: ซอยต้นสน,ตรงข้ามสถานฑูตอังกฤษ
สถานีต่อ 2, 13, 17, 25, 40, 48, 501, 508, 511ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Tonson
ไปถึง ซอยต้นสน,ตรงข้ามสถานฑูตอังกฤษ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยต้นสน,ตรงข้ามสถานฑูตอังกฤษ ไปถึง: