Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามชินเขตน์2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามชินเขตน์2
สถานีต่อ 24, 63, 69, 104, 114, 134, 191, 522, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Chin Khet 2
ไปถึง ตรงข้ามชินเขตน์2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามชินเขตน์2 ไปถึง: