Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยโรงแก้ว

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยโรงแก้ว
สถานีต่อ 20, 21, 37, 76, 82, 85, 105, 120, 167, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Rong Kaeo
ไปถึง ตรงข้ามซอยโรงแก้ว จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยโรงแก้ว ไปถึง: