Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตลาดสำเหร่

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตลาดสำเหร่
สถานีต่อ 20, 21, 37, 57, 76, 82, 85, 105, 120, 167, 169, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Samre Market
ไปถึง ตรงข้ามตลาดสำเหร่ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตลาดสำเหร่ ไปถึง: