Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย,โรงพยาบาลเซ็นทรัล

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย,โรงพยาบาลเซ็นทรัล
สถานีต่อ 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Esso, Central Hospital
ไปถึง ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย,โรงพยาบาลเซ็นทรัล จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย,โรงพยาบาลเซ็นทรัล ไปถึง: