Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบิ๊กซีกัลปพฤกษ์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบิ๊กซีกัลปพฤกษ์
สถานีต่อ 9, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bigc Kallaprapruk
ไปถึง ตรงข้ามบิ๊กซีกัลปพฤกษ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบิ๊กซีกัลปพฤกษ์ ไปถึง: