Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบิ๊กซีบางประกอก

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบิ๊กซีบางประกอก
สถานีต่อ 17, 20, 21, 35, 37, 75, 82, 140, 141, 142, 195, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Big C Bang Prakok
ไปถึง ตรงข้ามบิ๊กซีบางประกอก จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบิ๊กซีบางประกอก ไปถึง: